علامت صلیب در جهان باستان همیشه نزد مردمان کهن مشرده شده و نشانی از به صلیب کشیدن عیسی مسیح در بازه حکومتی روم و بیزانس می باشد.

تفسیر علامت صلیب

تفسیر علامت صلیب

تفسیر علامت صلیب

نماد صلیب نشانه ای برای مقبره های شاهان ارمنی، کشیش های کلیسا و مردمان مسیحی از دوران ظهور عیسی مسیح تا حالا بوده است. زمانی که علامت صلیب درون غار باشد به مقبره شاه رومی و یا سرداری اشاره دارد که در کشور ایران کشته شده و همراه با مراسم مذهبی منطقه خود وی را کف غار به عمق سه متر دفن کرده اند. پس از برداشتن خاک نرم کف غار به گل پخته و پس از آن به تابوت خواهید رسید. دروت تابوت طلا و جواهرات باارزش مانند جام های منقوش وجود دارد. هرگز بدون دستکش به اسکلت ها دست نزید، احتما قوی زهر آلود است.

علامت صلیب در قبر مسیحیان

علامت صلیب در قبر مسیحیان

علامت صلیب در قبر مسیحیان

اگر علامت صلیب بر روی سنگ یا صخره باشد به چندین حالت حکاکی شده است. حالت اول در هفت قدمی شرق (جهت طلوع آفتاب) تپه ای قرار دارد که روی آن تکه سفال های اشکانی و ساسانی پخش شده است. این نوع تپه ها دارای ورودی پلمپ شده می باشند که بر اساس اهمیت و ارزش مقبره به یک اتاقک دارای جواهرات سفید از جمله مروارید و الماس ختم می شود.

اگر در سه قدمی نشانه صلیب یک سنگ سیاه وجود داشته باشد که جنس آن با سایر سنگ ها متفاوت باشد، مربوط به کشیش مسیحی یا همان کاهن کلیسای ارمنی ها است. این نوع مقبره ها در عمق پنج متر زیر همان سنگ سیاه قرار گرفته و دارای کتاب مقدس، سکه های طلا و از همه مهمتر نقشه و کروکی بعضی از کلیساها و مقبره های شاهی است.

اشکال مختلف نماد صلیب در گنج یابی

نماد صلیب آلفا و امگا

صلیب آلفا و امگا

صلیب آلفا و امگا

این صلیب متشکل و مرکب از آلفا به امگا خاطر نشان کننده آن است که حضرت عیسی به خاطر ما بر روی صلیب به چهار میخ کشیده شده و هنوز در آن حالت باقی است.

نماد صلیب لنگر

صلیب لنگر

صلیب لنگر

این صلیب سمبل انتظامات مسیحیت از حضرت عیسی می باشد. در عین حال، این صلیب لنگری علامت سانتا کلمنت می باشد که از طرف امپراتور تروجان به لنگری بسته شده و در دریا انداخته شد.

نماد صلیب غسل تعمید و چیزهای مرتبط با آن

صلیب غسل تعمید و چیزهای مرتبط با آن

صلیب غسل تعمید و چیزهای مرتبط با آن

ترکیبی است که از روی هم قرار گرفتن سه حرف اول معادل یونانی کلمه مسیحی (Chi) به دست آمده است، صلیبی هشت شاخه به وجود می آید. از آنجا که صلیب هشت شاخه به معنی تجدد و تازگی بوده، اکنون این صلیب به عنوان صلیب غسل تعمید نیز یاد می شود.

نماد صلیب یونجه

صلیب یونجه

صلیب یونجه

این نوع صلیب که با توجه به شکل انتهای شاخه ها تداعی کننده یونجه بوده و یادآور تثلیث است، بسیار به کار می رود.

نماد صلیب بیزانس

صلیب بیزانس

صلیب بیزانس

صلیب بیزانس معمولا در کلیساهای ارتودوکسی یونان استفاده می شود.

نماد صلیب کالواری پله ای

صلیب کالواری پله ای

صلیب کالواری پله ای

این صلیب بر روی سه پله نشان دهنده صلیب لاتین در روی تپه کالواری می باشد. بیشتر از آن معادل باورف امید و عشق است. کالواری اسم تپه ای رومی است که حضرت عیسی در اورشلیم و بر روی ان به صلیب کشیده شد.

صلیب کلتیک، ایرلندی

صلیب کلتیک، ایرلندی

صلیب کلتیک، ایرلندی

این صلیب از قدیمی ترین انواع آن محسوب می شود، از طرف مسیحیان بریتانیا و ایرلند به کار می رفته است.

صلیب فاتحان و پیروزها

صلیب فاتحان و پیروزها

صلیب فاتحان و پیروزها

این صلیب از حروف اول و آخر کلمه در زبان یونانی IC حروف اول و آخر کلمه مسیح در زبان یونانی XC و کلمه یونانی NIKA به معنی فاتح درست شده است.

صلیب کوچک

صلیب کوچک

صلیب کوچک

این صلیب از چهار صلیب کوچک درست شده، به معنای گسترش مسیحیت در چهار سوی دنیاست. چهار مورد اضافی به عنوان تزیین به صلیب اصلی اضافه و شکل قفس را به آن می دهد.

صلیب شرق

صلیب شرق

صلیب شرق

این نوع صلیب در اصل در کلیسای ارتودوکس روسیه به کار می رفته است. خط فوقانی، نشان دهنده جرف مختلف INRI است که Pilati به روی سر حضرت عیسی نهاده بود. خط مورب سر در افسانه ها دارد. بنا بر روایتی، طول پاهای حضرت عیسی به یک اندازه نبوده است. به روایت دیگری، صلیب در اثر یک زلزله کج شده بود. بنا بر حکایت دیگری که محتمل تر است، این صلیب چهار میخ سانتا آندرو می باشد. گفته می شود سانتا آندرو مسیحیت را به روسیه برده است.

صلیب در حال جنگ

صلیب در حال جنگ

صلیب در حال جنگ

این صلیب تداعی کننده برج های کنگره دار یک قلعه می باشد. به همین خاط احتمالا به عنوان سمبل حمله به کلیسا نیز به کار می رفته است.

صلیب فلوردلیس گل نیلوفر

صلیب فلوردلیس گل نیلوفر

صلیب فلوردلیس گل نیلوفر

صلیب فلوریس رستاخیز و تثلیث را خاطر نشان می کند.

صلیب قلدری

صلیب قلدری

صلیب قلدری

صلیبی که نوک شاخه هایش به شکل زنبق منتهی شده، تثلیث را به خاطرمان می آورد.

صلیب یونان

صلیب یونان

صلیب یونان

شکل صلیبی است قدیمی که شاخه هایش به یک اندازه است.

صلیب هرگوئنت پروتستان فرانسوی

صلیب هرگوئنت پروتستان فرانسوی

صلیب هرگوئنت پروتستان فرانسوی

این علامت، به طور کلی در بین ملتی متشکل از کاتولیک های رومی معادل مفهومی است که در سال ۱۵۹۸ میلادی برای تامین حقوق مدنی و تامین اجتماعی به پروتستان های فرانسه اتحاف شده بود. اساسا صلیب مالیتنر، با هشت پیچ گرد (معادل خوشبختی اخروی)، سه تابع برگی هر چهار نیلوفر به منزله ۱۲ نفر حواریون و کبوتر روی آن سمبل روح القدس می باشد.

صلیب متعلق به ایونایا

صلیب متعلق به ایونایا

صلیب متعلق به ایونایا

شکل صلیبی است که از طرف سانتا کلومبا در قرن شش میلادی به جزیره ایونایا برده شده بود.

صلیب اورشلیم، صلیبیون، پنج تایی

شکل صلیبی که از ترکیب درهم و برهم چهار صلیب به وجود آمده، نشان دهنده قانون های عهد عتیق می باشد. چهار عدد صلیب کوچک موجود در آن نشانه اجرای قوانین مسیح در یونان می باشد. بعضی ها از آن به عنوان کار میسیونری کلیسا تفسیر می کنند (گسترش و ترویج مسیحیت در چهار سوی دنیا). بعضی ها هم بر تعداد صلیب ها به منزله ۵ زخم بدن مسیح (دست ها، پاها و بغل) توافق دارند.

صلیب لاتین

صلیب لاتین

صلیب لاتین

این شکل صلیب که زیاد مورد استفاده قرار گرفته، به مفهوم قربانی بزرگ حضرت عیسی برای بخشش می باشد. این صلیب فاقد روح رستاخیز و حیات ابدی است.

صلیب لاتین با اعلان

صلیب لاتین با اعلان

صلیب لاتین با اعلان

این حروف لاتین INRI به خاطر نوشته پیلاتی در خصوص به صلیب کشیدن عیسی بر روی آن قرار گرفته است.

صلیب مالتینر

صلیب مالتینر

صلیب مالتینر

این صلیب هشت پر، سمبل تولد دوباره است. زمانی گفته می شد که هشت خوبختی اخروی است. این صلیب علامت متعلق به سانتا جان است که از طرف ترک ها از جزیره رودوس به جزیره مالت برده شد.

صلیب تولد

صلیب تولد

صلیب تولد

این صلیب به شکل ستاره در آمده، سمبل تولد و نبوت حضرت عیسی می باشد.

صلیب پاپ

صلیب پاپ

صلیب پاپ

علامت رسمی مسند پاپ می باشد. کس دیگری غیر از او نمی تواند از آن استفاده کند. بعضا گفته می شود که خط موجود بر آن به مفهوم سه صلیب در کالواری می باشد. آنچه محتمل تر است، این سمبل نشانه سه دنیای تحت سلطه پاپ می باشد: کلیسا، دنیا و بهشت.

صلیب درد

صلیب درد

صلیب درد

انتهای جمع شده شاخه های این صلیب نشان از دردی دارد که حضرت عیسی بر روی چهار میخ متحمل شده است.

صلیب پاته

صلیب پاته

صلیب پاته

این صلیب مرتب با صلیب مالتی اشتباهی گرفته می شود.

صلیب پاتریک

صلیب پاتریک

صلیب پاتریک

این صلیب که در کارهای هنری توسط پاتریک حمل می شد، یک صلیب دینی است. خط فوقانی نشان دهنده نوشته دستور پیلاتی برای به چهار میخ کشیدن عیسی می باشد. این صلیب از طرفی اسقف های اعظم و کاردینال ها به عنوان سمبل سلسه مراتب پذیرفته می شده است.

صلیب پومه

صلیب پومه

صلیب پومه

گردی ها نشانگر سیب و میوه های زندگی مسیحی هستند. اخیرا دایره ها تمثیل اتوریته و قدرت کشیش ها در زمان های قدیم شمرده می شدند. بعضا به عنوان صلیب کشیش ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

صلیب سنانتا آندرو

صلیب سنانتا آندرو

صلیب سنانتا آندرو

به روایتی، سانتا آندرو به ناحق مثل سرورش عیسی به صلیب کشیده شد در خواست کرد که صلیبش را متفاوت بسازند. سمبل تواضع و تحمل درد است.

نمادهای مشابه

جهت خرید فلزیاب در شیراز به همراه گارانتی معتبر با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱ تماس بگیرید

درباره نویسنده: فلزیاب فروش

درود بر شما کاربران عزیز سایت IKPVDERAK. بنده مدیر این وب سایت دعوت می کنم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فلزیاب به شبکه های اجتماعی ما مراجعه کنید یا با شماره 09917579001 تماس بگیرد.