مفهوم کوزه خالی در دفینه یابی : نظریه اول

مفهوم کوزه خالی که دهانه آن به سمت پایین یا بالا هستند. شکل دیگر این کوزه خالی در گنج یابی به صورت خوابیده می باشد، دهانه کوزه خالی دفینه را نشان می دهد. این جهت معمولا به سمت جنوب غربی می باشد. در کوزه های ایستاده نیز، دفینه کمی بالاتر از محل کوزه می باشد. جهت را نیز جنوب غربی در نظر بگیرید.

مفهوم کوزه خالی در گنج یابی
مفهوم کوزه خالی در گنج یابی

در صورتی که دهانه کوزه به سمت پایین باشد باید زیر کوزه بررسی شود. سرمال در آنجا یافت می شود و دفینه اصلی در ۷ تا ۹ متری اطرف کوزه می باشد.

کاوشگران گنج نباید با دیدن کوزه خالی نا امید شوند زیر گاهی ممکن است هدف گمراه کردن کاوشگر باشد. کوزه هایی هم وجود دارند که برای دفن کردن شراب یا مرده استفاده می شده است.

مفهوم کوزه خالی در دفینه یابی : نظریه دوم

بیشتر اوقات ممکن است در مزارع کوزه را مشاهده کنیم که اکثرا خالی هستند. بعضی وقت ها از داخل آن ریشه رنگ، ماسه الک شده، تکه آهن و یا تکه استخوان بیرون می آید.

کوزه خالی می تواند وجود یک مزار را در اطراف گزارش دهد. دو کوزه می تواند به معنای دو تومولوس باشد. احتمالا در جهت شمال غربی، اشیاء پیدا شده در کوزه می تواند مقام و رتبه افراد درون قبر را نیز نشان دهد.

اطراف کوزه را با دقت بررسی کنید. توجه کنید به دلیل اینکه کوزه در دوران خود بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است، هیچ قاعده و قانونی اشاره به اینکه کوزه حتما نشانه دفینه است را ندارد، چون می تواند برای نگهداری آب، شراب و مواد غذایی استفاده شده باشد اما همانطور که در متن بالا ذکر کردیم معنای کوزه خالی محل زندگی انسان ها در دوران باستان بوده است به همین دلیل باید به صورت کامل در این مناطق جستجو و کاوش کرد.

نمادهای مشابه در دفینه یابی

 • نماد مار در دفینه یابی
 • نماد عقاب یا شاهین در گنج یابی
 • نماد رخ انسان یا چهره انسان در گنج یابی
 • مفهوم کوزه خالی در گنج یابی
 • دفینه مخفی در غارها
 • نشان قورباغه در گنج یابی و طلایابی
 • نماد روباه در دفینه یابی
 • نماد اسب در دفینه یابی
 • نماد دست در دفینه یابی
 • نماد پا در دفینه یابی
 • نماد عقرب در دفینه یابی
 • نماد کبوتر در دفینه یابی
 • نماد عقاب در دفینه یابی
 • مار با جوغن در دفینه یابی
 • روش های خرد کردن ساروج با اسید

جهت خرید فلزیاب از نمایندگی فلزیاب شیراز با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱ تماس بگیرید