فلزیاب AQUA محصول شرکت MWF

فلزیاب AQUA محصول شرکت MWF با سیستم سنجش از راه دور (LDS) کار می کند. این دستگاه فلزیاب با سیستم…

فلزیاب Spark محصول شرکت MWF

فلزیاب Spark محصول شرکت MWF با سیستم سنجش از راه دور (LDS) کار می کند. این…

فلزیاب Gold Line محصول MWF

فلزیاب Gold Line نتایج را با صدا و ارتعاش نوری گزارش می دهد. این فلزیاب دوربرد…