دفینه آب انبار در گنج یابی
دفینه آب انبار در گنج یابی

در دوران گذشته برای پنهان کردن دفینه ها از مکان های مختلفی استفاده می کردند. دفینه آب انبار یکی از مکان های پنهان کردن دفینه در گذشته می باشد که در این پست از سایت IKPVDERAK به آن پرداخته ایم. برای رمزگشایی دفینه آب انبار باید هم داخل آب انبار به دنبال نشانه باشید و […]

ادامه مطلب