نماد کبوتر در گنج یابی
نماد کبوتر در گنج یابی

نماد کبوتر در گنج یابی بیانگر اشیاء زینتی بانوان است. اگر در مکانی علامت کبوتر را دیدید و از دیگران شنیدید که دفینه درون سنگی است که آثار و نشانه کبور بر روی آن حک شده است، هرگز آن سنگ را تخریب نکنید. حرفه ای ترین روش در یک حاوش حرکت قدم به قدم و […]

ادامه مطلب