تفکیک فلزات در دستگاه فلزیاب چگونه است
تفکیک فلزات در دستگاه فلزیاب چگونه است

تفکیک فلزات در دستگاه فلزیاب به چه معنا و مفهوم است؟ تفکیک در فلزیاب ها به توانایی دستگاه فلزیاب در تشخیص نوع فلز گفته می شود. یعنی اینکه دستگاه فلزیاب قادر باشد بین فلزات مختلف تمایز قایل شود و نوع فلز شناسایی شده را به کاربر گزارش دهد. ویژگی تفکیک و جداسازی فلزات یکی از مهمترین […]

ادامه مطلب
فروشگاه فلزیاب در شیراز
فروشگاه فلزیاب در شیراز

 فروشگاه فلزیاب معتبر نقش بسیار مهمی در انتخاب فلزیاب دارد. متخصصان باور دارند که اپراتور در هر مکانی نیاز به دستگاه خاصی دارد تا به راحتی کاوش خود را انجام دهد. به همین منظور IKVDERAK بزرگترین مرکز معرفی فلزیاب ، بهترین و معتبر ترین برندهای فلزیاب دنیا مانند فلزیاب OKM ، فلزیاب MINELAB و … […]

ادامه مطلب