جیوه قرمز | جیوه سرخ
جیوه قرمز | جیوه سرخ

جیوه قرمز یا جیوه سرخ ماده ای ساختگی با ترکیبی نامشخص است که افراد متعددی، عمدتا روسی، مدعی کاربرد آن در ساخت بمب هسته ای و همچنین انواع سیستم های سلاح های غیر مرتبط و شناسایی طلا شده اند. این یک دروغ است و وجود چنین ماده ای مستند نشده است. نمونه هایی از جیوه […]

ادامه مطلب