انواع دفینه ها
انواع دفینه ها

کاوشگرانی که در جستجوی گنج در مناطق مختلف هستند می توانند با انواع دفینه ها روبرو شوند که هر کردم نحوه کاوش و ارزش متفاوتی دارد. در این پس از سایت IKPVDERAK قصد معرفی انواع گنجینه ها را در مناطق مختلف داریم. انواع دفینه ها در کاوش قبرها: معمول ترین هستند و می توانید توسط یک […]

ادامه مطلب