نقش اپراتور در فلزیابی
نقش اپراتور در فلزیابی

همان گونه که اطلاع دارید نقش اپراتور در فلزیابی حتی از تکنولوژی خود دستگاه فلزیاب نیز مهم تر است و موفقیت در کاوش به اپراتور دستگاه فلزیاب بستگی دارد. هر چقدر تجربه اپراتور بیشتر باشد، می تواند بهتر با فلزیاب کار کند و از دستگاه نتایج بهتری را دریافت کند. بنابراین همیشه سعی کنید بهترین تنظیمات فلزیاب را برای […]

ادامه مطلب