نماد موش در دفینه یابی
نماد موش در دفینه یابی

فهمین خصوصیت نماد موش می تواند به ما، راه رسید به دفینه یا یک انبار را نشان دهد. لازم به ذکر است که علامت موش یک علامت بسیار کمیاب می باشد و در همه مناطق ایران دیده نمی شود. تفسیر نماد موش معمولا جهت نگاه نشانه موش مهم است، اگر دم موش حالت خاصی داشته […]

ادامه مطلب