نماد پله در دفینه یابی
نماد پله در گنج یابی

نماد پله به معنای صعود به تعالی بوده و نزد مردمان کهن، از لحاظ عروج و بالاوری اداری دارای اهمیت بسیار است. در ادامه مطلب با نماد پله در دفینه یابی و تفسیر نشانه پله آشنا خواهید شد. نماد پله و پلکان علامت پله زمانی که به تعداد زیاد باشد، در بالای همان کوه یا […]

ادامه مطلب