نماد ماهی در گنج یابی
نماد ماهی در گنج یابی

در رمزگشایی نشانه های حالت شکل ها بسیار مهم است. نماد ماهی در سنگ های اطراف رودخانه ها و یا دریاچه ها یافت می شود. یکی از نکات بسیار مهم که باید به آن توجه کنید این است که به مرور زمان ممکن است دریاچه یا رودخانه خشک شده باشده. ماهی درون آب زندگی می […]

ادامه مطلب