نماد زن در دفینه یابی
نماد زن در دفینه یابی

نماد زن در گنج یابی یک نماد معمولا باارزش است که در دوران قدیم در بسیاری از کشورها استفاده می شده است. علامت زن معمولا به معنای دفینه و نشانه های اطراف مکان دفینه را مشخص می کند. نماد زن حامله در برخی از افراد هست که شکم زن حامله را باید شکست. به هیچ […]

ادامه مطلب