نماد طاووس در دفینه یابی
نماد طاووس در دفینه یابی

نماد طاووس و پرندگان دیگر در پیدا کردن دفینه ها نقش مهمی دارند و حتی برخی از نمادها و نشانه پرنده در گنج یابی محل دقیق یافتن گنج را به شما نشان می دهد. نماد طاووس در گنج یابی نقش های موجود در دم طاووس که به نوعی شبیه به نشانه هایی مانند چشم هستند […]

ادامه مطلب