نماد نهنگ یا بچه نهنگ در دفینه یابی
نماد نهنگ در دفینه یابی

نماد نهنگ در دفینه یابی نهنگ جانوری جفت دار از پستانداران دریانی است که کاملا به بوم سازگان آبی تعلق دارند و از پراکندگی بالایی برخوردار می باشند. نهنگ ها به صورت غیر رسمی در زیر گروه آب بازسانان قرار می گیرند. رمزگشایی نماد نهنگ یا بچه نهنگ نماد نهنگ یا بچه نهنگ در دفینه […]

ادامه مطلب