نماد گاو در گنج یابی
نماد گاو در گنج یابی

نماد گاو در فرهنگ ها و آیین های گوناگون معانی مختلفی را دارد و معمولا به معنا و مفهوم نماد قدرت، تمرکز، برکت و تقدس است. علامت گاو از دوران غارنشینی بر روی دیواره غارها استفاده می شد و همیشه به معنای گنج و دفینه نمی باشد. تفسیر علامت گاو در معابد در برخی از […]

ادامه مطلب