فلزیابی در باران | فلزیابی در برف و زمستان
فلزیابی در باران | فلزیابی در برف و زمستان

بسته به جایی که شما زندگی می کنید، کاوش فلزات یک فعالیت در سه فصل می باشد! حتی اگر شما واقعا نمی توانید آب و هوا را تغییر دهید اما ترفندهایی برای فلزیابی در باران و زمستان وجود دارد که می تواند دانستن آن برای شما مفید باشد. بیشتر فلزیاب های تولید کمپانی IKPV بر کاوش در […]

ادامه مطلب