فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول Accurate Locators
فلزیاب DOUBLE MAGNUM محصول Accurate Locators

یکی از جدیدترین فناوری های مورد استفاده در ساخت فلزیاب DOUBLE MAGNUM اضافه کردن حالت Live Scan است. این قابلیت موجب می شود که تصاویر زنده از زمین به اپراتور نمایش داده شود تا اپراتور مجبور نباشد حفاری های بی مورد انجام دهد و بتواند در وقت خود صرفه جویی کند. این دستگاه مجهز به نرم […]

ادامه مطلب