فلزیاب قسطی در شرکت IKPV
فلزیاب قسطی در شرکت IKPV

مجموعه IKPV، از بیست سال پیش در زمینه فروش فلزیاب قسطی همکاری خود را با کاوشگران ایران آغاز نمود. در تداوم این همکاری و با توجه به رویه کاری شرکت فلزیاب IKPV و خصوصا این که برای فروش فلزیاب قسطی به این گروه عزیزان، شرایط سخت گیرانه ای وجود ندارد، دایره محصولات درخواستی مشتریان روز […]

ادامه مطلب