فلزیاب RACE HUNTER ساخت شرکت DEEP FINDERS
فلزیاب RACE HUNTER ساخت شرکت DEEP FINDERS

فلزیاب RACE HUNTER جدیدترین نسل جدید از سیستم های شعاع زن ساخت شرکت فلزیاب دیپ فایندرز است که پس از سال ها تحقیق با آخرین روش ها به عنوان کامل ترین سیستم شعاع زن، وارد بازارهای بین المللی می شود. فلزیاب DEEP FINDERS RACE HUNTER به نسل جدید از برنامه های کاربردی مانند حذف مواد […]

ادامه مطلب