علامت صلیب در گنج یابی
علامت صلیب در گنج یابی

علامت صلیب در جهان باستان همیشه نزد مردمان کهن مشرده شده و نشانی از به صلیب کشیدن عیسی مسیح در بازه حکومتی روم و بیزانس می باشد. تفسیر علامت صلیب نماد صلیب نشانه ای برای مقبره های شاهان ارمنی، کشیش های کلیسا و مردمان مسیحی از دوران ظهور عیسی مسیح تا حالا بوده است. زمانی […]

ادامه مطلب