نماد پیکان یا نشانه فلش
نماد پیکان یا نشانه فلش

نماد پیکان یا نشانه فلش و تیر نوعی علامت راهنمای مسیر بوده که از دیرباز در ایران باستان بسته به شکل، اندازه و مکان کاربردهای متفاوتی داشته است. نماد فلش را معما، تیر را خطر و نماد پیکان را هدف تفسیر کرده اند و هر سه به یک مفهوم بوده و به یک مکان خاص […]

ادامه مطلب