فلزیابی در تابستان
فلزیابی در کویر

متاسفانه فلزیابی در کویر کمی دشوار است و در برخی از قسمت های کشور به طور غیر قابل تحملی گرم است. در مناطق کویری، دما ممکن است به ۷۰ درجه سانتی گراد در روز برسد که باعث می شود بیرون رفتن و انجام دادن برخی از کارها دشوار شود. در حالی که بیشتر کاوشگران ترجیح […]

ادامه مطلب