فلزیاب CS880 محصول C.SCOPE انگلستان

فلزیاب CS880 ساخت شرکت C.SCOPE انگلستان یک راه حل هدفمند برای مشکل یافتن اشیاء فلزی گمشده…

فلزیاب CS1MX محصول C.SCOPE انگلستان

فلزیاب CS1MX یک دستگاه محصول شرکت C.SCOPE انگلستان می باشد که نمایانگر نهایت سادگی است. ترکیبی…