فلزیاب Cobra Wader
فلزیاب Cobra Wader

فلزیاب Cobra Wader در سطح زمین و یا در آب کم عمق به راحتی کارد می کند. Cobra Wader این امکان را به شما می دهد که ریسک ورود به مناطقی که فلزیاب های گرانتر موفق به پیدا کردن هدف در آن نشده اند را به حداقل برسانید. این فلزیاب یک سیگنال قدرتمند را عرضه می […]

ادامه مطلب