فلزیاب DEEPMAX X5 محصول Lorenz آلمان
فلزیاب DEEPMAX X5 محصول Lorenz آلمان

فلزیاب DEEPMAX X5 برای هر کسی که می خواهد گنجینه های پنهان و همچنین یک کاوش حرفه ای را داشته باشد، مناسب است. بسیاری از کویل های مختلف می تواند به این فلزیاب متصل شوند. به کمک کویل بزرگ می توان مناطق وسیع را به طور کامل کاوش کند. در حالی که به دنبال اشیاء […]

ادامه مطلب