فلزیاب DEEPMAX X3 محصول Lorenz آلمان
فلزیاب DEEPMAX X3 محصول Lorenz آلمان

سیستم های فلزیاب لورنز پایدارترین و قدرتمندترین دستگاه ها در نوع خود که برای جستجوی حرفه ای و شناسایی مکان دقیق هدف طراحی شده اند. فلزیاب DEEPMAX X3 محصول کمپانی Lorenz آلمان نتیجه سالیان زیادی از تحقیقات و پیشرفت است و به عنوان یک فلزیاب پالسی پیشرفته در جهان شناخته می شود. Lorenz DEEPMAX X3 برای استفاده با هر دو […]

ادامه مطلب
فلزیاب DEEPMAX X5 محصول Lorenz آلمان
فلزیاب DEEPMAX X5 محصول Lorenz آلمان

فلزیاب DEEPMAX X5 برای هر کسی که می خواهد گنجینه های پنهان و همچنین یک کاوش حرفه ای را داشته باشد، مناسب است. بسیاری از کویل های مختلف می تواند به این فلزیاب متصل شوند. به کمک کویل بزرگ می توان مناطق وسیع را به طور کامل کاوش کند. در حالی که به دنبال اشیاء […]

ادامه مطلب