فلزیاب SDP 3000 محصول کمپانی DeepTech
فلزیاب SDP 3000 محصول کمپانی DeepTech

فلزیاب SDP 3000 به عنوان نسخه پیشرفته فلزیاب پالسی SDP-2014A شناخته شده است. این فلزیاب برای شناسایی اهداف بزرگ و کوچک در عمق بیشتری نسبت به هر فلزیاب دیگری طراحی و تولید شده است. سیستم پالس القایی به طور خودکار تولید می شود، به طوری که تغییرات کانی های زمین و اهداف فلزی ناخواسته به صورت […]

ادامه مطلب