فلزیاب DMF-Y ردیاب دو نفره محصول کمپانی IKPVفلزیاب DMF-Y ردیاب دو نفره محصول کمپانی IKPV
فلزیاب DMF-Y ردیاب دو نفره محصول کمپانی IKPV

فلزیاب DMF-Y یک ردیاب دو نفره تولید شده با آخرین فناوری روز جهان محصول کمپانی IKPV می باشد. در تولید این فلزیاب سعی شده خطاهای موجود در سری قبل تا اندازه قابل توجهی کاهش یابد و این امر موجب شده این فلزیاب محبوبیت زیادی در میان اپراتورهای ایران به دست آورد. با توجه به تست های […]

ادامه مطلب