فلزیاب Super Scanner V فلزیاب دستی Garrett
فلزیاب Super Scanner V فلزیاب دستی Garrett

فلزیاب Super Scanner V برای نیاز های امنیتی در مکان های مختلف لازم است. این دستگاه با حساست فوق العاده، سطح اسکن بزرگ، عمر طولانی باتری، هشدار قابل شنیدن، شاخص LED، توانایی کاوش در زیر آب و بدنه ABS طراحی می شود. طراحی با وزن سبک تنها یک پوند فلزیاب Garrett Super Scanner V را […]

ادامه مطلب