فلزیاب RS Pinpointer
فلزیاب RS Pinpointer

بدون نیاز به هدر دادن زمان برای کاوش هدف ها. فلزیاب RS Pinpointer اهدف را به صورت دقیق در نقطه خود تشخیص می دهد. این فلزیاب دستی ثابت کرده است که در یافتن سکه ها و حلقه ها در ستون های خاک و شن و ماسه بسیار موفق است. هنگامی که یک سکه سال ها در […]

ادامه مطلب